சிறந்த சிம்னி எது? – தேவையான அம்சங்கள் என்னன்ன?

சிறந்த சிம்னி எது? – தேவையான அம்சங்கள் என்னன்ன?

சிறந்த சிம்னி எது? – தேவையான அம்சங்கள் என்னன்ன? நாம் சமயலறையில் பயன்படுத்தும் பொருட்களில் முக்கியமான ஒன்று சிம்னி. சிம்னி நம் சமையலறையை சுத்தமானதாகவும் எண்ணெய் பிசுக்கு இல்லாததாகவும் வைக்க உதவுகிறது. நம் இந்திய சமையலில் பயன்படுத்தும் மசாலாக்களும் எண்ணெய் சாமான்களும் சிம்னியை ஒரு அத்தியாவசியமான பொருளாக ஆக்கிவிட்டன. அப்படிப்பட்ட சிம்னியில் என்னன்ன அம்சங்கள் உள்ளன, நம் சமயறைக்கு தேவையான சிறப்பம்சங்கள் உள்ள சிம்னியை எப்படி வாங்குவது என்பதை பார்ப்போம். சிம்னி பயன்படுத்துவதால் ஏற்படும் நன்மைகள்  சமையலறையை…

கிச்சன் சிம்னி சுத்தம் செய்வது எப்படி | சமையலறை புகைபோக்கி – சுத்தம் செய்ய எளிய முறை

கிச்சன் சிம்னி சுத்தம் செய்வது எப்படி | சமையலறை புகைபோக்கி – சுத்தம் செய்ய எளிய முறை

கிச்சன் சிம்னி சுத்தம் செய்வது எப்படி | சமையலறை புகைபோக்கி – சுத்தம் செய்ய எளிய முறை  நாம் தினம்தோறும் சமையலறையில் பயன்படுத்தும் முக்கியமான பொருட்களில் ஒன்று  சிம்னி. சிம்னி நம் சமையலறையை சுத்தமாகவும் கறைகள்  அற்றதாகவும் இருக்க உதவுகிறது. இது நம் சமையலறை திட்டுகள், சுவர்கள் மற்றும் மேற்கூரை ஆகியவற்றில் எண்ணெய் பிசுக்கு அண்டாமல் பாதுகாக்கிறது. ஆனால் இந்த சிம்னியை  சுத்தம் செய்வது மான செயலாக உள்ளது. அதுவும் நம் இந்திய சமையலில் உபயோகிக்கும் எண்ணெயும்…